NZOZ MONADA

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Zakresem działania obejmuje mieszkańców Koszalina w wieku do 21 roku życia.

Celem działania jest diagnozowanie problemów dzieci i młodzieży w środowisku zamieszkania, opieka psychologiczna i terapeutyczna i zapewnienie dostępu psychologa, psychoterapeuty, terapeuty środowiskowego w środowisku dziecka i jego rodziny.

Do Ośrodka  może zgłosić się młodzież lub dzieci, którzy:

 • mają trudności w kontaktach i porozumiewaniu się z rówieśnikami oraz
  osobami najbliższymi,
 • mają trudności w realizacji obowiązku szkolnego,
 • czują się samotni, smutni, przygnębieni,
 • przeżywają zmiany nastroju,
 • mają trudności z kontrolą emocji,
 • przeżywają lęki w trudnych sytuacjach,
 • są w sytuacjach kryzysowych.

Do Ośrodka mogą zgłaszać się rodzice i opiekunowie , którzy:

 •  są zaniepokojeni stanem zdrowia dziecka, jego rozwojem,
 • podejrzewają u dziecka występowanie zaburzeń psychicznych, nieprawidłowości rozwojowych lub zauważają niepokojące zachowania, silne emocje,
 • mają trudności wychowawczych.

Zespół:

 • psycholog,
 • psychoterapeuta,
 • terapeuta środowiskowy,

udzielają porad w placówce i w ramach wizyt środowiskowych.