NZOZ MONADA

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci Młodzieży

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oferuje:

 • konsultacje i leczenie psychiatryczne,
 • konsultacje psychologiczne,
 • psychoterapie indywidualne,
 • terapie rodzinne.

Do lekarza psychiatry – nie jest wymagane skierowanie.

Do psychologa – wymagane skierowanie od lekarza. 

W ramach poradni oferujemy profesjonalną bezpłatną (w ramach ubezpieczenia zdrowotnego) pomoc dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 roku życia oraz ich rodzin, w zakresie następujących zaburzeń:

 • zaburzenia lękowe (nerwice, fobie i inne),
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • depresje,
 • zaburzenia psychotyczne,
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i inne),
 • zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży,
 • całościowe zaburzenia rozwojowe – autyzm, zespół Aspergera,
 • zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych (m.in. dysleksja),
 • ADHD i inne.